Itin�raire du voyage
  
Itinéraire du voyage
 
13/01/2011
Clifton, Afrique du sud

 
14/01/2011
Robben Island, Afrique du sud

 
15/01/2011
Clifton, Afrique du sud

 
22/01/2011
Cape of Good Hope, Afrique du sud

 
22/01/2011
Simon's Town, Afrique du sud

 
22/01/2011
Hout Bay, Afrique du sud

 
12/03/2011
Grunau, Namibie

 
13/03/2011
Windhoek, Namibie

 
15/03/2011
Etosha National Park, Namibie

 
18/03/2011
Twyfelfontein (rock painings), Namibie